Samverkansformen PART är en viktig del
i det förebyggande arbetet med barn i
Helsingborg, Landskrona och Region Skåne.

Med utgångspunkt från barnet arbetar vi för att hitta vägar
att utnyttja samhällets resurser för att skapa nytta. Både för det
enskilda barnet och samhället i stort.

Vårt arbete bedrivs i projektform tillsammans med verksamheterna
och civilsamhället. 
Målet är att skapa förutsättningar för en god
utbildning och hälsa för barn i riskzon.

PART (Preventivt arbete tillsammans) är en samverkan mellan
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
arbetsmarknadsnämnden i Helsingborgs stad och kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden och individ-och familjenämnden i Landskrona,
samt regionstyrelsen i Region Skåne.

 

PART har en unik styrning


 

VI ÄR PART