Part

UtskriftPart Preventivt arbete tillsammans, är en samverkansform som är en viktig del i det förebyggande arbetet med barn i Helsingborg, Landskrona och Region Skåne. Forskning visar att barns möjligheter att skapa sig en positiv framtid hänger nära samman med faktorerna utbildning och hälsa. Därför har de båda städerna bestämt sig för att gemensamt försöka påverka just dessa faktorer och på så sätt förbättra barns framtidsutsikter.