Utvärdering av Starka

Under sommaren 2017 påbörjade PART och Skåneidrotten ett samarbete genom Skåneidrottens satsning Starka tjejer (benämns här efter Starka) med målet att stärka unga inaktiva tjejers fysiska och psykiska hälsa. Starka är en träningsgrupp för unga i åldern 12-16 år som vill komma igång med fysisk träning. Gruppen träffas vid 15 tillfällen (1ggr/v) och får prova på olika formera av fysisk träning. Två föreläsningar (rörelsens effekter på ditt mående samt kost) med inslag av praktiska övningar ingår vid två tillfällen. Starka startade som ett delprojekt i PARTs övergripande uppdrag att arbeta för att motverka uppkomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga. Övriga samverkansparter i projektet har varit Friskis&Svettis Helsingborg, Friskis&Svettis, Landskrona, elevhälsan Helsingborg, elevhälsan Landskrona, Närvaroteamet Helsingborg, Individ- och familjeförvaltningen Landskrona, Socialförvaltningen Helsingborg samt BUP första linjen.

Fullständig rapport för projekt Starka i Landskrona och Helsingborg hittar du härRapport (pdf)