PARTs Styrgrupp

 

 

 

 

Annette Lindberg Mohlin, förvaltningschef, Individ- och Familjeförvaltningen, Landskrona 

Anders Grundberg, förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen, Landskrona

Lisbeth Olausson,  enhetschef Första linjen, Region Skåne

Dinah Åbinger, socialdirektör, Socialförvaltningen, Helsingborg

Tony Mufic, utbildningsdirektör Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg

Jesper Theander, Arbetsmarknadsdirektör, Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborg