Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept (GoFaR)

 

Forskning visar att fysisk aktivitet har väldigt många positiva effekter. Fysisk aktivitet förebygger och behandlar ohälsa och sjukdomar, skapar en bättre mental hälsa och har en positiv effekt på de kognitiva (tänkande) förmågorna som vi bland annat använder i skolan. Tyvärr är det många barn och unga som inte rör på sig så mycket som de behöver, vilket ökar risken för ohälsa. Därför håller vi på att skapa en metod för hur vi arbetar med fysisk aktivitet på recept till barn och unga. Vi kallar den GoFaR.

 

Vad är Fysisk aktivitet på recept (FaR)?

Det är ett sätt för hälso- och sjukvården att arbeta strukturerat med fysisk aktivitet. Det innebär att legitimerad vårdpersonal skriver ut (ordinerar) fysisk aktivitet. Receptet ska vara individuellt anpassat och bygga på vetenskap. Den här typen av recept har i många år skrivits ut till vuxna och nu börjar allt fler skriva ut till barn och unga.

 

Vad innebär Helsingborgs stads metod – GoFaR?

I metoden FaR ingår vanligtvis samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal och aktivitetsarrangör.

Runt barn och unga finns mycket resurser. I GoFaR testar vi utökad samverkan kring metoden FaR. I projektet utvecklar olika verksamheter inom Helsingborg tillsammans ett arbetssätt för barn och unga aktuella för GoFaR. Eftersom vi samverkar och organiserar arbetet kring fysisk aktivitet gemensamt kallar vi vår metod för ”GoFaR” och inte bara ”FaR”.

Receptet på fysisk aktivitet kompletteras också med en stödjande miljö för barnet som utgår från deras nätverk. Det kan exempelvis vara familj, vänner, skolpersonal, fritidsledare eller föreningsledare. Barnets behov och önskemål är i centrum för den stödjande miljön.

I projektet kartläggs och utvecklas också utbudet av fysiska aktiviteter. Här finns allt från egna aktiviteter på olika platser i staden, till organiserade aktiviteter på skola, i förening eller på fritidsgård. Här ser vi en stor potential i samarbetet med Fritid Helsingborg och det utbud som kostnadsfritt erbjuds alla ungdomar i staden.

Här är några exempel på aktiviteter:
Simning, handboll, dans, promenad, cykla till skolan och gymträning.

 

Hur mycket behöver man röra på sig?

Alla barn och ungdomar 6-17 år rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Aktiviteter som innebär en markant ökning av puls och andning (hög intensitet) bör ingå minst 3 ggr/vecka. Här finns mer information.

Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan.Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Läs mer här.

 

Vad är fördelarna med fysisk aktivitet?

Det finns många positiva effekter av fysisk aktivitet. Här kommer exempel på några av dem; Rent kroppsligt så förbättrar fysisk aktivitet både kondition och muskelstyrka. Forskning visar även att fysisk aktivitet förbättrar den mentala hälsan, med ökad självkänsla och minskade symptom på depression. Vidare så skapar den fysiska aktiviteten även bättre förutsättningar för de kognitiva (tänkande) förmågorna som bland annat har effekt på skolprestationer.

 

Vem kan få ett Go-Far-recept?

Den som inte rör på sig tillräckligt mycket (enligt rekommendationerna ovan) och är motiverad att börja röra på sig mer kan få ett recept. Man behöver även uppfylla någon av de indikationer som vi arbetar med och de är koncentrationssvårigheter/önskad ökad skolprestation, ohälsosam stress och övervikt (ej fetma). Receptet förutsätter också att personen behöver lite extra stöd för att komma igång med träningen.

Pilotprojektet genomförs just nu på sju olika skolor i Helsingborg och elever på dessa skolor kan få ett recept. Skolorna är Gustavslundsskolan, Gläntanskolan, Nicolaiskolan, Drottninghögs skola, Raus Planterings skola, Bårslövs skola och Nanny Palmkvists skola. Utöver det så kan recept även skrivas ut av fysioterapeuter inom Region Skåne.

 

Vem skriver ut recept och hur går det till?

Det är enbart hälso- och sjukvårdspersonal som får skriva ut recept så på skolorna är det skolsköterskorna som är ansvariga för recepten. Är du intresserad av ett recept så prata med skolsköterskan på din skola. Här pratar ni tillsammans vad som är ”rörelseglädje” för dig och vilken typ av aktiviteter du vill prova. Alla recept är på tre månader med en möjlighet till förlängning på ytterligare tre månader.

 

Vad är målet med receptet?

Att skapa möjlighet till fysisk aktivitet för fler.

Med fokus på rörelseglädje i en stödjande miljö vill vi möjliggöra för individen att hitta en aktivitetsrutin som hen vill och är motiverad att fortsätta med även efter receptperioden. Målet är att minska tröskeln för fysisk aktivitet och bidra till ett hälsosamt fysiskt aktivt liv för individen.

 

Kontakt

Vid frågor för GoFaR i Helsingborg vänligen kontakta projektledare Carolin Emond
E-post: carolin.emond@helsingborg.se

Vid frågor för GoFaR i Landskrona vänligen kontakta projektledare Therese Lundin
E-post: therese.lundin@helsingborg.se