PARTs ordförandegrupp

 

 

 

 

Lars Thunberg (KD), kommunalråd, Helsingborg (ORDFÖRANDE)

Mattias Adolfsson (L), ordförande Individ- och familjenämnden, Landskrona

Ann-Christine Borgman (MP), ordförande Socialnämnden, Helsingborg

Lisa Flinth (L), ordförande Utbildningsnämnden, Landskrona 

Ida M Nilsson (MP), ordförande Folkhälsoberedningen, Region Skåne

Christer Rasmussen (L), ordförande Barn- & utbildningsnämnden, Helsingborg

Marie Nilsson (S), vice ordförande, Arbetsmarknadsnämnden, Helsingborg 

Roger Lindskog (S), 2:e vice ordförande Utbildningsnämnden, Landskrona