Upplevelser & behov!

Publicerat av Pernilla Danielsson den

Upplevelser & behov!

Resultatet av undersökningen ”Upplevelser och behov” presenteras i fyra filmer som var och en lyfter fram ett barn/ungdoms berättelse. Vår förhoppning är att dessa filmer kan utgöra inspirationsmaterial till personal i verksamheterna att arbeta vidare på att lyfta barn och ungas röster, och fortsätta arbetet med barn och unga som rättighetsbärare.

Filmerna är baserade på verkliga samtal som har redigerats för anonymisering.
Det är inte den intervjuades röst som hörs i filmen och bilden på barnet/ungdomen
är inte autentisk.

 

 

 

Samtalsstödet som användes under intervjuerna hittar du här!

Rapporten hittar du här!

Kategorier: Nyheter