Elevernas röster om YAM-Youth Aware of Mental health

Publicerat av Pernilla Danielsson den

I samband med att läsåret 2019/2020 avslutades har den förebyggande och hälsofrämjande insatsen YAM – Youth Aware of Mental health nu genomförts på alla högstadieskolor i Landskrona. I den här rapporten lyfter PART fram elevernas röster om upplevelsen och lärandet från YAM utifrån samtliga elevuppföljningar som gjorts. Rapporten visar att en majoritet av alla elever upplever såväl ökat lärande som uppskattad framtida nytta av det YAM förmedlat. Samtidigt visar rapporten också stora skillnader mellan olika skolor, geografiska områden och kön. Läs hela rapporten här

Kategorier: Nyheter