GoFaR (Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept) – ett arbetssätt för att säkerställa barns rätt till hälsa och utveckling!

Publicerat av Pernilla Danielsson den

GoFaR är ett förebyggande arbetssätt för att tillsammans med barnet samskapa fram en lösning för att öka barnets fysiska aktivitet, och därmed främja barnets hälsa och skolgång. 

GoFaR utgår från barnets behov och lösningen samskapas tillsammans med barn och vårdnadshavare och anpassas för att göra skillnad för barnet och för att just det barnet ska lyckas. Flera olika aktörer som finns runt barn och familjer samverkar i arbetet såsom elevhälsan, skolan, socialtjänsten, idrottsförbundet, idrottsföreningar och hälso- och sjukvården. För varje individuell lösning kan olika personer/verksamheter samordnas och stötta barnet och familjen till en förändring.

Utvecklingen av GoFaR startade i Helsingborg (läsåret 18/19) och under detta läsår (19/20) har vi i Landskrona fortsatt utveckla arbetssättet. Resultatet av det gemensamma arbetet låter vi några av barnen själva berätta om, men också några av de professionella som har varit delaktiga i barnens förändringsresa.  

Barn och ungas röster

Vuxnas perspektiv

Slutrapport

GoFaR projektrapport aug 2020 – FINAL

 

Kategorier: Nyheter