Digital utbildning i utredningsmodellen Kugghjul

Publicerat av Pernilla Danielsson den

Inom ramen för Projekt Kugghjul har PART tillsammans med berörda verksamheter tagit fram en digital kurs som beskriver vad kugghjulsutredningar är och innebär, vad som förväntas av de professioner som deltar i en kugghjulsutredning samt den roll som en kugghjulssamordnare har. Syftet med utbildningen är att skapa förståelse och kunskap om kugghjulsutredningar som arbetsmetod. Utbildningen tar ca 30 min att genomföra och den riktar sig främst till dig som kommer i kontakt med kugghjulsutredningar genom ditt jobb.

Kugghjuls digitala kurs hittar du här.

Som ett komplement till kursen finns häftet ”Digital kurs Kugghjul – kompletterande häfte”, där innehållet i den första delen av kursen finns i textform.

Vill du veta mer om projekt Kugghjul? Det hittar du här.

Kategorier: Nyheter