Barnets skor

Publicerat av Pernilla Danielsson den

Den 13 mars 2018 anordnades en workshop för UU (utredning & uppföljning) mfl. på Jacob Hanses Hus i Helsingborg. Temat för dagen var barnets perspektiv och utgångspunkten för arbetet var följande.

”Verksamheterna runt ett barn skapar inte utveckling
och förändring för ett barn utan med barnet. Det är barnet själv som skapar sin utveckling eller förändring genom att få hjälp av andra. Ett sådant sätt att se på tjänster gör att det centrala för organisationen blir att utveckla de rätta
eller bästa förutsättningarna för barnet att lyckas”

Kategorier: Nyheter