Inspelad konferens: ”Existentiell hälsa – nästa stora samhällsutmaning”

Publicerat av Pernilla Danielsson den

Under Helsingborg stads stadsmässa H22 City Expo genomförde PART, tillsammans med SKR och Allmänna Arvsfonden, konferensen ”Existentiell hälsa – nästa stora samhällsutmaning”. Här kan du ta del av den inspelade konferensens sju olika föreläsningar. Konferensen genomfördes i Socialförvaltningens Dome i Slottshagen, Helsingborg 2022-06-07 och är en del av PART-projektet SOL – Snacka om livet.

I samband med att vi lägger ut denna konferens vill vi hylla Ing-Marie Wieselgrens minne genom att vara en av de kanaler som för hennes viktiga ord vidare. Konferensen publiceras efter samråd med SKR.

Välkommen och introduktion

Anna Haraldsson, projektledare Snacka om livet, PART-Preventivt arbete tillsammans

Den existensiella hälsan och vägen från WHO till Sverige

Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling Göteborg

Kraftsamling psykisk hälsa-existentiell hälsa en outnyttjad resurs

Ing-Marie Wieselgren, dåvarande projektchef och psykiatrisamordnare SKR, psykiatriker
Martin Rödholm projektledare psykisk hälsa SKR, specialistläkare

Ung Hälsa och FOMO-fika: exempel på samarbeten med Hälsolots i Göteborg stad

Ida Hallgren, leg psykolog och doktorand i praktisk filosofi, Göteborgs universitet

Livsstilsverktyget – Ett sätt att kombinera vetenskap med existentiell hälsa (digitalt)

Anders Rosengren, professor i molekylär medicin Göteborgs universitet,
forskningsledare för Livsstilsverktyget

Öppna kort – ett verktyg för att prata om erfarenheter i livet

Ida Hallgren, leg psykolog och doktorand i praktisk filosofi, Göteborgs universitet
Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling Göteborg

Snacka om livet – ett långsiktigt arbete för att främja barn och ungas existentiella
hälsa

Anna Haraldsson, projektledare Snacka om livet, PART

Kategorier: Nyheter