HUB

HUB, hälsa-utbildning-barn, har utvecklats utifrån de erfarenheter som samlats i arbetet med enskilda barn och grupper i Utsikter.

HUB vänder sig till barn som är i behov av omfattande stöd, där skolan behöver samverka med andra  organisationer för att kunna hjälpa barnet optimalt.

Ofta handlar det om barn som redan har ett antal vård- och stödinsatser och där skola och socialtjänst bedömer att barnets psykosociala situation är så allvarlig att utbildning och hälsa riskerar att bli eftersatta om det inte sätts in långsiktiga och samordnade resurser.

Samlad organisation med gemensam handlingsplan
Barn som kommit i kontakt med socialtjänsten under sin uppväxt har ofta genomgått upprepade utredningar med efterföljande insatser. Parallellt med socialtjänstens arbete förekommer även insatser från exempelvis elevhälsan och sjukvården. Dock sker dessa insatser sällan med en gemensam handlingsplan.

Genom införandet av HUB skapas en samlad organisation där alla inblandade aktörer och barnets familj arbetar med samma handlingsplan mot ett gemensamt mål: att barnet ska må bra och lyckas i skolan.

Hur fungerar HUB?

Här kan du ladda ner en informationsbroschyr om HUB (pdf).