Forskningscirkeln

PART initierade en forskningscirkeln om samverkan mellan BUP, skola och Socialtjänsten. Forskarna som knöts till cirkeln var Doktor Ulrika Westrup, institutionen för tjänstevetenskap och Service Management och  Professor Roger Johansson institutionen för utbildningsvetenskap, båda vid Lunds universitet.

I januari 2015 startades en forskningscirkel med deltagare från BUP, skola och socialtjänsten med målet att öka kunskapen om samverkan mellan de tre organisationerna. Cirkeln pågick aktivt i två och ett halvt år år då så mycket ny kunskap hade kommit fram att deltagarna la fram ett bokförslag till Studentlitteratur.

Just nu pågår slutarbetet med att ta fram manuset till en bok som förhoppningsvis kan ingå som kurslitteratur på socionomutbildning, lärarutbildningen, beteendevetarutbildning m.fl. och samtidigt vara ett viktigt bidrag till diskursen om värdesamskapande runt barnet i våra kommunala och regionala verksamheter.

Projektplanen hittar du här!