Designmetoder

Under våren 2016 inledde PART ett samarbete med Malmö Högskola. Samarbetet byggde på ”Innovationsrådets slutbetänkande”, SOU 2013:40, där det argumenteras för att offentlig förvaltning måste bli bättre på att arbeta med designmetoder. Samarbetet mynnade ut i ett examens- och designprojekt där designmetoder användes för att synliggöra och utveckla PARTs arbete med föräldraskapsstöd.