“Det bästa och mest effektiva sättet att säkra barns och ungdomars psykiska hälsa är att stärka föräldrar och vårdnadshavare”

 

Sunda familjer är ett paraplyprojekt som består av flera delprojekt. Samtliga projekt baseras på den nationella strategin för förärdraskapsstöd.

Enligt Sveriges nationella policy för föräldrastöd ska alla föräldrar erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17 år (SOU 2008; Socialdepartementet 2013).

Policyn har tre mål

  • Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar.
  • Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar.
  • Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram. (Socialdepartementet 2013)