Utskrift

Part har tidigare genomfört pilotprojektet Motivationsappar som pågick mellan november 2014 – juni 2015 där avsikten var att undersöka effekterna av att använda motivationsappar för att stärka deltaganas motivation till fysisk aktivitet och goda sömnvanor. Vår avsikt var också att med deltagarnas hjälp undersöka vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra för att förstå hur motivationsappen skulle kunna användas inom socialt arbete.( Klicka här för fortsatt läsning av rapport PDF – Rapport motivationsappar – FINAL 20160208).

Utifrån de erfarenheter som pilotprojektet gav så utkristalliserades nya målgrupper och nya frågor som mynnade ut i projektet Motivationsappar 2.0. Projektet kommer att bestå av olika delgrupper. Den första delgruppen är familjebehandlare hos socialförvaltningen i Helsingborg. Målet är att skapa en strukturerad arbetsmetod för att kunna arbeta med hälsofrågor inom socialt arbete genom att använda digital teknik. Syftet är att undersöka om familjebehandlare inom socialtjänsten ser någon nytta och värde av att använda aktivitetsarmband/motivationsappar i arbetet med barn och ungas hälsa och deras föräldrar. Syftet är också att undersöka effekterna hos familjerna när man använder aktivitetsarmband/motivationsappar.

Projektet med delgruppen familjebehandlare beräknas pågå mellan februari och november 2016.