Utskrift

Projektet HUB Nystart (Hälsa, Utbildning, Barn) har en gemensam värdegrund som tydliggör att alla barn har rättighet till en fungerande skolgång, god hälsa och trygga hemförhållanden och att detta är alla ingående förvaltningars ansvar.

HUB-projektet utvecklar en samverkansform som bygger på en strukturerad gemensam utredningsmodell, s.k. kugghjulsutredning, vilken kortar ner tiderna till insatser till 6 veckor. Därefter arbetar hela det professionella nätverket runt barnet och familjen gemensamt med effektmätningar, uppföljningar, förändringar i insatserna och förtydligande i de gemensamma målen.

Genom införandet av HUB skapas en samlad organisation där alla inblandade aktörer och barnets familj arbetar med samma handlingsplan mot ett gemensamt mål: att barnet ska må bra och lyckas i skolan.