Om oss

PART (Preventivt arbete tillsammans) arbetar med innovation i välfärdsbygget genom att samskapa med invånarna, olika samhällsaktörer och civilsamhället. Tillsammans tar vi fram och testar idéer på lösningar för gemensamma samhällsutmaningar kopplat till barn och unga i riskzon. Syftet är att ge likvärdiga förutsättningar för barn och unga att lyckas i skolan och få bästa uppnåeliga hälsa. PART är en verksamhetsöverskridande samverkan mellan Landskrona Stad, Helsingborgs Stad och Region Skåne.

 

PART har en unik styrning