Resursanvändning i skola och socialtjänst vid barnavårdsutredningar

Publicerat av Pernilla Danielsson den

Under 2017-2018 arbetade PART med att ta fram en modell för att förtydliga och beräkna hur resurserna inom skola och socialtjänst används i barnavårdsutredningar. Modellen har utvecklats i samverkan med Lunds universitet samt skola, socialtjänst och elevhälsa i Helsingborg. Den är framtagen inom ramen för ett utvärderingsuppdrag kopplat till samverkan mellan skola och socialtjänst i samband med utredningar. Utgångspunkten för arbetet med modellen har varit att vi inom offentliga verksamheter behöver använda våra resurser effektivt så att de kommer till största möjliga nytta för barnen som skola och socialtjänst har ett gemensamt ansvar för.

Läs hela rapporten här: Resursanvändning och samverkan mellan skola och socialtjänst vid barnavårdsutredningar.

Kategorier: Nyheter