Starka är Skåneidrottens koncept som olika aktörer och individer via PART har hjälpt till att utveckla. Starka är en träningsgrupp för unga som vill komma igång med fysisk träning. Gruppen har träffas en gång i veckan under 15 veckor och har letts av gruppledare från Friskis&Svettis. I både Landskrona och Helsingborg har satsningen vänt sig till tjejer i framförallt åk 7. Inbjudan till träningsgruppen har riktats till individer och har getts ut av skolsköterskor, hälsocoach och socialarbetare.

Resultaten visar att både deltagarna, professionen och gruppledarna tycker att Starka har varit positiv. Det går inte att uttala sig om effekterna på deltagarnas hälsa men vi ser att formen såsom Starka är uppbyggd upplevs som positiv av både deltagare och deras vårdnadshavare och fyller en viktig funktion. Till hösten kommer nya grupper att starta upp i båda städerna och i fortsatt samarbete med Skåneidrotten och Friskis&Svettis.

Vill du läsa mer kring projekt Starka? Då kan du läsa projektets utvärdering här.

Kategorier: Nyheter

Relaterade inlägg

Nyheter

Ny artikel om GoFar-projektet i Lokaltidningen Helsingborg.

Nu kan elever som har symptom av exempelvis övervikt, koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa få fysisk aktivering på recept av skolsköterskor. Det är en förebyggande satsning där flera aktörer är involverade. (Text: Lokaltidningen Helsingborg, läs hela artikeln Läs mer…

Nyheter

Digital utbildning i utredningsmodellen Kugghjul

Inom ramen för Projekt Kugghjul har PART tillsammans med berörda verksamheter tagit fram en digital kurs som beskriver vad kugghjulsutredningar är och innebär, vad som förväntas av de professioner som deltar i en kugghjulsutredning samt den Läs mer…

Nyheter

Barnets skor

Den 13 mars 2018 anordnades en workshop för UU (utredning & uppföljning) mfl. på Jacob Hanses Hus i Helsingborg. Temat för dagen var barnets perspektiv och utgångspunkten för arbetet var följande. ”Verksamheterna runt ett barn skapar Läs mer…