• 26 oktober
  SOCIALNÄMDEN
  Presentation av PART

 

 • 6 november
  MAJORITETSBEREDNINGEN
  Presentation av PARTs arbete med psykisk hälsa
  kl. 13.00–13.30

 

 • 16 november
  KVALITETSMÄSSAN, Göteborg
  Preventivt ARbeTe i förskolan
  kl. 10.45–11.15

 

 • 16 november
  Ung HBTQ/HBG
  Workshop
  Kvällstid

 

 • 21 november
  SLUTKONFERENS HeLa Barn
  Del av Livskvalitetsveckan
  Jacob Hansens Hus kl. 09.00 – 12.00

 

 • 21 november
  FÖRELÄSNING (Magnus Jägerskog, BRIS general-sekreterare)
  Del av Livskvalitetsveckan
  Dunkers Kulturhus, kl13.00-15.00

 

 • 27 november
  PSHOUT
  Workshop med elever,
  Vittra Landborgen, 27 november. 12.30–15.00

 

 • 11 december
  WORKSHOP
  Plan för lika möjligheter
  Halvdag

 

 • 15 december
  ARBETANDE NÄTVERK
  Kartläggning av Helsingborg och Landskronas stöd för tjejer med självskattad ohälsa.
  Campus HBG, halvdag
Kategorier: Nyheter

Relaterade inlägg

Nyheter

PÅ GÅNG – september 2017

Vinnova-projektet ”Processer för innovation inom Socialtjänsten” som PART driver tillsammans med Lund universitet och verksamheter inom IoF (LA) och SOF (HBG) har genomfört flera grupparbete utifrån enkäten om pågående och framtida förbättringsarbeten. Under vecka 37-38 Läs mer…

Nyheter

PSHOUT

PART inleder ett nytt samarbete med Tidiga insatser och Elevhälsan gällande Psykisk hälsa bland ungdomar. Projektet heter PSHOUT (Psykisk ohälsa bland unga tjejer) har fått medel från regionens Stimulansmedel för att motverka psykisk ohälsa. I Läs mer…

Nyheter

PappaBarn

Just nu har vi påbörjat ett samarbete med föreningen PappaBarn. Tillsammans ska vi arbeta för att möjliggöra för målgruppen föräldrar att kunna påverka vårt arbete. Initiativet går under projektet Sunda Familjer som syftar till att utveckla det föräldraskapsstödjande arbetet i Helsingborg och Läs mer…