Nytt projekt – Implementering av YAM i Landskrona

Publicerat av Pernilla Danielsson den

PART:s styrgrupp har nyligen beslutat om att starta projekt ”Implementering av YAM” i Landskrona. YAM är en förkortning för Youth Aware Mental Health och är ett skolbaserat program som syftar till att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och minska självmordshandlingar bland unga. Programmet riktar sig till alla elever i åk 8 och är utvecklat av Karolinska Institutet samt Colombia University i USA. YAM är en metod som visat goda resultat i en stor studie bland 11 000 elever i tio europeiska länder.

Projektet avser att starta i januari 2019 och genomföras i Landskronas samtliga fem högstadieskolor.

Kategorier: Nyheter