Förskrivarutbildning inom GoFar

Publicerat av Pernilla Danielsson den

I oktober arrangerade PART en förskrivarutbildning tillsammans med Skåneidrotten och Region Skånes sakkunniga i fysisk aktivitet, för skolsköterskorna som ingår i projektet GoFar (gemensam ordnad fysisk aktivitet på recept). GoFar är en åtgärd som kan stärka barns egna möjligheter att agera och generera resurser för att bli fysiskt aktiva och ta del av de positiva effekter som sker när aktivitetsnivån ökar. Utbildningen innehöll bla hur metoden FaR – fysisk aktivitet på recept, är tänkt att tillämpas av förskrivare inom elevhälsan i Helsingborg och vilka aktiviteter som går att förskriva till.

FaR är en metod som redan används i olika delar av landet, mestadels förskrivs recept till vuxna. Skolsköterskor inom elevhälsan i Helsingborg kommer nu att kunna ge FaR som en insats till elever på 7 olika pilotskolor i förebyggande syfte mot exempelvis ohälsosam stress. Det som gör projektet unikt är att vi försöker skapa en process där flera aktörer samverkar och har en betydande roll för att skapa en hållbar förändring för eleven. Aktörer som samverkar är elev och familj, elevhälsa och skolpersonal, Fritid Helsingborg, Skåneidrotten, Region Skånes kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention (fysisk aktivitet) samt enheten för tidiga insatser inom socialförvaltningen.

I utbildningen deltog skolsköterskorna från respektive pilotskola men även andra skolsköterskor samt chefer och intressenter från andra professioner. Detta visar på att det finns ett stort intresse för arbetsmetoden. Skolsköterskorna ser mycket positivt på projektet och var efter utbildningen mycket angelägna att få testa FaR-metoden som ett användbart verktyg i det dagliga arbetet. Även andra ingående parter ser stora vinster med att samverka på detta sätt för att möjliggöra för fler barn att öka sin aktivitetsnivå.

Klicka här för mer information om GoFar.

Kategorier: Nyheter