Filmerna om tonårshjärnan och tonårsstress är två filmer för föräldrar med tonårsbarn. Filmerna har utvecklats av PART (Preventivt arbete tillsammans), tillsammans med verksamheter inom skolan, socialtjänsten och elevhälsan. Filmerna bygger på beprövad erfarenhet och på forskning kopplad till föräldraskapsutbildningar och barns utveckling under tonårstiden. De är framtagna för att ge föräldrar verktyg samt ökad kunskap och förståelse för tonårstiden

Del 1 – Tonårshjärnan

Del 2 – Tonårsstress

Kategorier: Nyheter