Inom ramen för Projekt Kugghjul har PART tillsammans med berörda verksamheter tagit fram en digital kurs som beskriver vad kugghjulsutredningar är och innebär, vad som förväntas av de professioner som deltar i en kugghjulsutredning samt den roll som en kugghjulssamordnare har. Syftet med utbildningen är att skapa förståelse och kunskap om kugghjulsutredningar som arbetsmetod. Utbildningen tar ca 30 min att genomföra och den riktar sig främst till dig som kommer i kontakt med kugghjulsutredningar genom ditt jobb.

Kugghjuls digitala kurs hittar du här.

Som ett komplement till kursen finns häftet ”Digital kurs Kugghjul – kompletterande häfte”, där innehållet i den första delen av kursen finns i textform.

Vill du veta mer om projekt Kugghjul? Det hittar du här.

Kategorier: Nyheter

Relaterade inlägg

Nyheter

Ny artikel om GoFar-projektet i Lokaltidningen Helsingborg.

Nu kan elever som har symptom av exempelvis övervikt, koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa få fysisk aktivering på recept av skolsköterskor. Det är en förebyggande satsning där flera aktörer är involverade. (Text: Lokaltidningen Helsingborg, läs hela artikeln Läs mer…

Nyheter

Projekt Starka – nya grupper startar under hösten 2018

Starka är Skåneidrottens koncept som olika aktörer och individer via PART har hjälpt till att utveckla. Starka är en träningsgrupp för unga som vill komma igång med fysisk träning. Gruppen har träffas en gång i Läs mer…

Nyheter

Barnets skor

Den 13 mars 2018 anordnades en workshop för UU (utredning & uppföljning) mfl. på Jacob Hanses Hus i Helsingborg. Temat för dagen var barnets perspektiv och utgångspunkten för arbetet var följande. ”Verksamheterna runt ett barn skapar Läs mer…