Inom ramen för Projekt Kugghjul har PART tillsammans med berörda verksamheter tagit fram en digital kurs som beskriver vad kugghjulsutredningar är och innebär, vad som förväntas av de professioner som deltar i en kugghjulsutredning samt den roll som en kugghjulssamordnare har: http://www.uniqinteraction.se/projekt/kugghjul/story.html .

Syftet med utbildningen är att skapa förståelse och kunskap om kugghjulsutredningar som arbetsmetod. Utbildningen tar ca 30 min att genomföra och den riktar sig främst till dig som kommer i kontakt med kugghjulsutredningar genom ditt jobb. Som ett komplement till kursen finns häftet ”Digital kurs Kugghjul – kompletterande häfte”, där innehållet i den första delen av kursen finns i textform. Häftet finner du under fliken “Våra projekt” – “Kugghjul”

Kategorier: Nyheter

Relaterade inlägg

Nyheter

Barnets skor

Den 13 mars 2018 anordnades en workshop för UU (utredning & uppföljning) mfl. på Jacob Hanses Hus i Helsingborg. Temat för dagen var barnets perspektiv och utgångspunkten för arbetet var följande. ”Verksamheterna runt ett barn skapar Läs mer…

Nyheter

PÅ GÅNG 2018

Paul Zientarski kommer till Helsingborg och berättar om “Napervillemodellen”. Välkommen!    

Nyheter

PÅ GÅNG – november 2017

26 oktober SOCIALNÄMDEN Presentation av PART   6 november MAJORITETSBEREDNINGEN Presentation av PARTs arbete med psykisk hälsa kl. 13.00–13.30   16 november KVALITETSMÄSSAN, Göteborg Preventivt ARbeTe i förskolan kl. 10.45–11.15   16 november Ung HBTQ/HBG Workshop Kvällstid   21 november SLUTKONFERENS HeLa Barn Del av Livskvalitetsveckan Jacob Hansens Hus kl. 09.00 – 12.00   21 november FÖRELÄSNING (Magnus Jägerskog, Läs mer…