Den 13 mars 2018 anordnades en workshop för UU (utredning & uppföljning) mfl. på Jacob Hanses Hus i Helsingborg. Temat för dagen var barnets perspektiv och utgångspunkten för arbetet var följande.

”Verksamheterna runt ett barn skapar inte utveckling
och förändring för ett barn utan med barnet. Det är barnet själv som skapar sin utveckling eller förändring genom att få hjälp av andra. Ett sådant sätt att se på tjänster gör att det centrala för organisationen blir att utveckla de rätta
eller bästa förutsättningarna för barnet att lyckas”

Kategorier: Nyheter

Relaterade inlägg

Nyheter

Ny artikel om GoFar-projektet i Lokaltidningen Helsingborg.

Nu kan elever som har symptom av exempelvis övervikt, koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa få fysisk aktivering på recept av skolsköterskor. Det är en förebyggande satsning där flera aktörer är involverade. (Text: Lokaltidningen Helsingborg, läs hela artikeln Läs mer…

Nyheter

Projekt Starka – nya grupper startar under hösten 2018

Starka är Skåneidrottens koncept som olika aktörer och individer via PART har hjälpt till att utveckla. Starka är en träningsgrupp för unga som vill komma igång med fysisk träning. Gruppen har träffas en gång i Läs mer…

Nyheter

Digital utbildning i utredningsmodellen Kugghjul

Inom ramen för Projekt Kugghjul har PART tillsammans med berörda verksamheter tagit fram en digital kurs som beskriver vad kugghjulsutredningar är och innebär, vad som förväntas av de professioner som deltar i en kugghjulsutredning samt den Läs mer…