Skolfam

Skolfam, Skolsatsning inom familjehemsvården, syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.

Skolfam startade som ett projekt hösten 2005 och utvärderades med goda resultat 2008. Arbetet är forskarstött och drivs i samverkan mellan skol- och fritids-förvaltningen och socialförvaltningen i Helsingborg.

Idag är arbetsmodellen en permanent del av familjehemsverksamheten i Helsingborg. Ambitionen är att kunna ge samma hjälp till samtliga familjehemsplacerade barn i åldrarna 6-11 år och följa dem genom hela grundskolan.

Skolfam har även fått stor uppmärksamhet nationellt, vilket innebär att andra kommuner, har inlett ett samarbete med Helsingborgs stad för att få hjälp att replikera arbetsmodellen. Det nationella samarbetet kring arbetsmodellen drivs i samverkan med Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Här kan du ladda ner en broschyr om Skolfam (pdf).

Läs mer under menyflikarna eller på Skolfams webbplats.