För att säkerställa att alla elever utvecklas positivt och inte halkar efter i utbildningen, krävs uppföljning av elevernas resultat och insatser för de elever som skolan inte lyckas ge förväntad fart i utvecklingen.

Parts arbetsmodell med täta uppföljningar synliggör vilka elever verksamheten inte lyckas lyfta. Efter en tvärprofessionell analys kan insatser sättas in inom flera olika områden, bland annat inom matematik, språk, hälsa, kultur  och föräldrastöd.

Effekten av insatserna mäts genom regelbundna uppföljningar. Om insatserna inte ger den effekt som eftersträvas måste en förändring ske och eventuellt måste nya insatser sättas in för att möta barnens behov.

För de elever som är i behov av extra utbildningsstöd och där skolan inte kan hjälpa barnet på egen hand finns HUB. I HUB arbetar alla aktörer kring barnet mot samma mål – att barnet ska må bra och klara skolan.