football_lenka_300pxEnligt Barnkonventionen har barn och ungdomar rätt till att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem. Part arbetar aktivt för att följa Barnkonventionen och för att öka barn och ungas delaktighet i utvecklingsarbetet.

Barn är experter på sin egen situation och har tillgång till perspektiv som vi vuxna inte har. För att kunna utveckla vårt arbete och ge barnen goda förutsättningar att klara sin skolgång behöver vi därför lyssna på vad barnen har att säga.

Barnens föräldrar är också viktiga aktörer. Att involvera barnen och deras föräldrar i det konkreta arbetet innebär att vi har större chans att positivt påverka barnens resultat och därmed öka deras framtidsutsikter. Det gäller Parts utvecklingsarbete inom både Utsikter, HUB och Skolfam.