Vad är ett FaR?

Fysisk aktivitet på recept (FaR) skrivs ut på många håll i landet och mer och mer inom elevhälsan. FaR är en metod som bygger på vetenskap och som utgår från vad just du vill och har möjlighet att göra. Vi använder FaR för att hjälpa träningsovana elever som vill öka sin fysiska aktivitet att lyckas med det.

Målet med FaR är att ge extra stöd under en period. Efter det hoppas vi att du har hittat en aktivitet som passar och som du kan och vill fortsätta med. Skolsköterskor och Skolläkare kan skriva ut FaR. Ett recept varar i tre månader. De kan skriva ut aktiviteter som du gör själv eller tillsammans med andra. Det viktigaste är att vi hittar något som passar just Dig!

 

Vill du veta mer om hur FaR går till hittar du information i länkarna nedan:

Information till dig som är elev och har fått FaR – broschyr

Information till dig som är vårdnadshavare till elev som har fått FaR – broschyr

Träningsdagbok