Upplevelser & behov!

Upplevelser & behov! Resultatet av undersökningen ”Upplevelser och behov” presenteras i fyra filmer som var och en lyfter fram ett barn/ungdoms berättelse. Vår förhoppning är att dessa filmer kan utgöra inspirationsmaterial till personal i verksamheterna att arbeta vidare på att lyfta barn och ungas röster, och fortsätta arbetet med barn Läs mer…