Aktuellt

2 miljoner till forskningsprojekt om tjänsteinnovation i Helsingborgs stad

Forskarna Katja Lindqvist och Ulrika Westrup vid Institutionen för Service Management, Lunds universitet, har fått närmare 2 miljoner kr från Vinnova för sitt forskningsprojekt ”Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet”.

I projektet ingår även PArT, FoU, Skol- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen från Helsingborgs stad samt Individ- och familjeförvaltningen, Lanskrona stad.

  • 18 maj 2016: Förnyelsebyråkrater och funktionsegoister. Johan Quist presenterar tjänstedominant logik för offentlig sektor. Därefter tar Ulrika Westrup och Pernilla Danielsson ett barnperspektiv på logiken.
  • 10 februari 2016: Presentation av utvärderingen av Familjemobilisering, Familjehuset, Bruksgatan, Helsingborg.
  • 10 februari 2016: Nya ordförandegruppen har sitt första möte i Helsingborgs Rådhus.
  • 26 januari 2016: Parts styrgrupp har möte i Landskrona stadshus.
  • 21 januari 2016: PART hälsar Yvonne Augustin välkommen till Parts ordförandegrupp. Yvonne är regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnden SUND.
  • 19 januari 2016: Parts politiska styrgupp blir Parts ordförandegrupp. Läs mer under organisation.
  • 16 december 2015 – Workshop för projektet Öka friskfaktorer för barn med normbrytande beteende i förskolan.  Filbornaskolan:
  1. – kl 9-12 Diskussion om projektets resultat från Fas 1, kartläggning, Screening och att arbeta på gruppnivå.
  2. – kl 13-16 Föreläsning av Bo Hejlskov.
  • 23-24 november – Presentation av Motivationsapparna på Internetdagarna i Stockholm